U bevindt zich hier: Startpagina » Opdrachten

Opdrachten


Vervanging van HR-manager, HR-businesspartner, HR-adviseur of manager personeelsadministratie:
Overnemen van het totale werkpakket.

HR-visie, -beleid en -instrumenten:
In nauwe samenwerking met het MT bepalen van de HR-visie. (Her-)formuleren van HR-beleid, ontwikkelen van HR-instrumenten plus implementatie en verankering daarvan in de organisatie.

Procedures en processen en systemen:
Definiëren en verbeteren van HR-procedures en –processen en borging daarvan in (nieuwe of bestaande) HR-systemen.

Arbeidsvoorwaardenreglement:
Ontwerpen van een arbeidsvoorwaardenboek of toetsing van bestaande arbeidsvoorwaarden en personele regelingen aan actueel arbeidsrecht.

Coaching:
Ondersteunen van directie of management in hun (veranderende) rol.

Training:
Ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van communicatie, advies en management.

Advies op afstand:
Ad hoc advisering aan directies van kleine of middelgrote ondernemingen bij alle voorkomende personele zaken.

Reorganisatie:
Herformulering businessplannen, herinrichting van de organisatie, overleg met OR, herplaatsing en ontslag van personeel.